SvD 121013

Carl är intervjuad i en artikel angående Norra Djurgårdsstaden och dess sociala hållbarhet.