Tyck om Tyresö 2035 (2013)

- Mobil interaktiv utställning om Tyresös framtid.
- Starten på arbetet med kommunens nya Översiktsplan.
- Beställare: Tyresö kommun