Barthel Resilient Urban Environments

Vårt systerföretag Barthel R.U.E. har nu fått en egen hemsida. I detta bolag samarbetar arkitekter och systemekologer med analys, strategi och design för hållbar stadsutveckling.
barthelrue.com