Arkitektur 2/12

Vi analyserar planerna för Norra Djurgårdsstaden ur ett social-ekologiskt perspektiv i tidningen Arkitektur nr 2/2012. Artikeln är skriven tillsammans med Stephan Barthel.