Villa Larsson (2011)
Edsviken, Sollentuna

- Tillbyggnad och ny våning på befintligt hus
- Passivhusstandard