When People Matter (2010)
Factory, Nacka Strand


- utställning & workshops på Riksantikvarieämbetets höstmöte
- i samarbete med Per Liedner & Sara Peny