Albano i Arkitekten

Tidningen Arkitektens har i sitt januarinummer 2011 en stor artikel om                Albanoprojektet.








Mer om projektet här