Q book Albano (2010)

På uppdrag av Akademiska hus har KIT tillsammans med forskare från Stockholm Resilience Center & KTH tagit fram en hållbarhetsvision för den framtida utvecklingen av Albano som campusområde. Visionen grundar sig på resiliensteorier och innefattar även konkreta designexempel.