Albano (2009)
- ekologisk stadsbyggnad

KIT har tillsammans med en grupp från Stockholm Resilience Center & KTH tagit fram en idéskiss för Albano-området. Projektet undersöker hur ny bebyggelse kan stärka ekosystemen och hur ekosystem-tjänster kan bidra till en bättre stadsmiljö.
(klicka på bilderna för högre upplösning)