Maximum Impact (2008)
World Urban Forum, Nanjing, Kina
-utställning & workshops för Riksantikvarieämbetet
-i samarbete med Patrica Aramburu, Per Liedner & Sara Peny