Kulturverkstan (2009)
Södermalm, Stockholm

-förslag till ombyggnad av industrilokal till ungdoms- och kulturhus