Badhus (2009)
Ängelholm
- nytt kommunalt badhus
- utfört i samarbete med Carl Kärsten